Toulky

po kysuckých horách

Lokality

Túry

Mimo značku

Z Krásna nad Kysucou do Staré Bystrice

Vhodnou oblastí pro nenáročnou túru je určitě horský hřeben vklíněný mezi údolí řeky Kysuce a Bystrice. Jednou z možností jak se po něm projít, je putování s Krásna nad Kysucou do obce Stará Bystrica. Na trase, jenž je zde popsána, se dostaneme nejvýše do výšky 775 metrů, což je na vrcholu Bartkova Kopce.

Jako počáteční bod túry si zvolíme železniční stanici v Krásně nad Kysucou. Hned poté co vyjdeme ze staniční budovy, zahneme doleva a pokračujeme podél silnice, která nás dovede ke kostelu v centru obce, kde je u parkoviště turistický směrovník. Tady se napojíme na červeně značenou trasu. Zpočátku kráčíme nahoru mezi domy. Po chvíli nás značka nasměruje na polní cestu, která stoupá na kopec s vysílací věží. Trasa ale nevede až k ní, jakmile vstoupíme do lesa, vysílač obejdeme z pravé strany. Po chvilce chůze polootevřeným terénem dorazíme k rozcestníku Hájnica (625 m). Hladký Vrch
Na Hladkém vrchu
Od něj pak polní cesta vede mírně vzhůru rozlehlou polanou, kde se nám otevřou kvalitní výhledy. Za ní se opět vnoříme do lesního porostu a posléze přejdeme kótu Šľapkov (659 m), kde se naše trasa stáčí ještě o něco více k jihu. Za Šľapkovem probíhá intenzivní lesnická činnost, po obou stranách cesty jsou mýtiny. Poté co vystoupáme lesní cestou o něco výše a projdeme krátce vzrostým lesem, objevíme se na vrcholu zvaném Hladký Vrch (761 m). Je to velice pěkné místo tvořené travnatou planinkou obklopenou lesem. Jsou zde boží muka a též lavičky, což přímo vybízí k odpočinku. Značená trasa pak dále pokračuje okolo četných mýtin. V místě, kde se hřeben začíná svažovat dolů, je třeba zvýšené pozornosti. Značení zde totiž může působit poněkud nejednoznačně a tak vzniká nebezpečí, že budeme dále pokračovat po lesní cestě přibližně západním směrem, což je směr nesprávný. Pokud z cesty nechtíc nesejdeme, tak po poklesu dolů dorazíme do sedla Rovné (627 m). V květnu 2011 zde byla k vidění novostavba, která vypadala, že by mohla být v budoucnu kapličkou. Jestliže potřebujeme naší vycházku po horách zkrátit, můžeme se napojit na žlutou značku vedoucí do obce Klubina. V opačném případě ze sedla Rovné prudce stoupáme vymýceným lesem na další část hřebenu, stále po červené značce. Zanedlouho přejdeme kótu Bartkov Kopec a Polana, za ní nás čeká krátký, ale prudký sestup do sedla Korcháň (724 m). V tomto místě opustíme hřebenovou stezku - červenou značku vyměníme za zelenou. Ta vede do obce Stará Bystrica, kam se dostaneme asi po dvou kilometrech stálého klesání. Trasa vede převážně lesním terénem. V závěrečné fázi našeho putování se terén otevře, přičemž se naskytnou hezké výhledy na obec Stará Bystrica a okolní kopce, mezi kterými je i vrchol Nocľahy (Bobovec), kde mohou od roku 2011 turisté navštěvovat novou rozhlednu. Nakonec dojdeme do obce Stará Bystrica a to k autobusové zastávce Stará Bystrica,Kanderovci, kde celou túru ukončíme.

Nad Hájnicou Šľapkov sedlo Rovne
Nad Hájnicou Šľapkov sedlo Rovne

 

 

 

 

 

 

 

Toulky po Kysuckých Horách

© Jakub Kosek