Toulky

po kysuckých horách

Lokality

Túry

Mimo značku

Ze Zákopčie do Kysuckého Nového Mesta

Zde popisovaná trasa představuje jednu z možností jak poznat oblast Javorníků v oblasti okolo Čadce a Kysuckého Nového Mesta. Trasu je možno označit za středně náročnou, celková její délka je asi 13km. Nejvyšším bodem celé túry je Vrchrieka, vysoká 861m.

Výchozím bodem celé trasy je konečná autobusová zastávka Zákopčie,U Holých. Zajíždějí zde spoje z Čadce. Jakmile tady autobusem dorazíme, musíme se vrátit o několik desítek metrů zpět, kde je turistický rozcestník. Ze dvou možných směrů žluté trasy si musíme vybrat ten, který vede do osady Blažková. Žlutá značka nás zprvu doprovází na výstupu uličkou mezi domy osady U Holých. Poté co opustíme zástavbu, pokračujeme dále nahoru polní cestou, která se po chvilce napojuje na zpevněnou širší cestu. K další chůzi ji ale využijeme jen krátce, neboť značka nás pak nasměruje na polní cestu vedoucí blízko okraje lesa. Za pár minut se ocitneme u božích muk. Z tohoto místa už vidíme domy patřící do osady Blažková. Sledujíc dále značení, projdeme osadou a úsekem s loukami okolo až nakonec dorazíme k rozcestníku Blažková. Je to hezké místo s výhledem, vidíme už odtud jeden z našich cílů - rozhlednu na Marťákovom Vrchu. rozhledna
Marťákov Vrch - rozhledna
U tohoto rozcestníku se napojujeme na červenou trasu, žlutá tady končí. Trasa vlevo směřuje na Chotárny Kopec. Náš směr je ale vpravo, tedy ve směru na Petránky. U rozcestníku si můžeme zvolit, zda budeme dále sledovat značenou trasu vedoucí převážně lesem, anebo si vybereme neznačenou alternativu s výstupem na vrch vysoký 818 metrů, čímž naše putování obohatíme o další hezké výhledy. Sejití z trasy se obávat nemusíme, je to jen dočasné, polní cesta vedoucí přes vrchol se u božích muk v osadě Kvietkovci opět potká se značenou trasou. Od zmíněných božích muk jdeme dále štěrkovou cestou otevřeným terénem, přičemž před sebou jasně vidíme rozhlednu na Marťákovom Vrchu. Poté co podejdeme mohutné elektrické vedení, sejdeme se značené trasy (neodbočujeme vlevo) a prudším výstupem dojdeme k rozhledně. Rozhledna je zcela nová, a asi právě proto nevedou značené trasy až k ní (stav k září 2011). Pokud se zde vypravíte vy, může to už být jinak. Určitě potěší že samotná rozhledna je volně přístupná. Na vyhlídkovou plošinu se dostanete po točitém schodišti. Od rozhledny se můžeme vrátit zpět na červenou značku. Nic se ale nestane, pokud odtud budeme pokračovat dále po stezce jížním směrem. Stezka se ke značené trase zanedlouho přiblíží a nakonec se s ní spojí v osadě Petránky u zdějšího směrovníku. Z něj se dovíme, že do nejvyššího bodu naší trasy - vrcholu Vrchrieka, to máme sedm minut chůze. Vrchrieka je výhledovým místem a křižovatkou turistických tras. Červenou trasu tady vyměníme za modrou. Tento vrch každého návštěvníka určitě zaujme pozoruhodným produktem lidského umu. Je jím tzv. kamenná potvora. Je to plastika z kovu a kamene připomínající cosi jako obrovský hmyz. Obdobných zvláštních útvarů je na hřebenu Javorníků instalováno více. Naše putování odsud pokračuje po modré směrem k jihu. Asi po půlhodině chůze se objevíme v osadě Mičekovci, kde je rozcestník. Pokud potřebujeme tůru zkrátit, máme možnost. Odtud vedoucí žlutá značka nás nasměruje do Nesluše, která má autobusové spojení s Kysuckým Novým Mestem. Pokud putování krátit nechceme, necháme se vést modrou trasou dále. Asi za 50 minut se ocitneme v sedle u osady Klinkovci. Jsou zde boží muka a rozcestník. Během další chůze existuje riziko nechtěného sejití s trasy. Od rozcestníku totiž vedou dále dvě polní cesty. Jdou téměř rovnoběžně o a obě stoupají nahoru do lesa. Protože jde o tevřený terén, je tu málo míst, kde lze umístit značku. Levá z cest je nesprávná a poznáme ji podle toho, že hned u okraje lesa zahýbá doleva. Značená trasa stoupá lesem přímo. Pokud zvolíme správně, musíme zanedlouho projít přes Majtánky a posléze lesním terénem s četnými mýtinami se po prudším, ale krátkém výstupu dostaneme na vrch Tábor, vysoký 697m. Je to místo se směrovníkem a s možností částečných výhledů. Můžeme se tu zapsat i do vrcholové knihy. S Tábora už jen klesáme a směřujeme ke Kysuckému Novému Mestu. Během sestupu se nabízejí výhledy na město samotné ale též na kopce okolo něj, jako je kupříkladu Ľadonhora nebo Vreteň. V lesích těsně nad městem je četná lesnická činnost a proto je zde horší orientace kvůli chybějícím značkám. Pokud si nejsme jisti, že jsme ještě na značené trase, můžeme zkusit sejít zbytek trasy dolů lesním terénem. K okraji zástavby je to totiž už jen kousek. Pokud půjdeme správně, musíme nakonec dojít k železniční stanici v Kysuckém Novém Městě, což je koncový bod celé túry.

u rozcestí Blažková výhled z rozhledny kamenná potvora
u rozcestí Blažková výhled z rozhledny
na Marťákovom kopci
kamenná potvora
na vrcholu Vrchrieka

 

Průběh trasy s fotografiemi:

Kliknutím na zelený čtverec zobrazíte fotografii z vyznačeného místa.

Toulky po Kysuckých Horách

© Jakub Kosek