Toulky

po kysuckých horách

Lokality

Túry

Mimo značku

Javorina

V Kysuckých Beskydech nalezneme dva vrcholy s názvem Javorina, které jsou od sebe vzdáleny jen asi 2km. První Javorina je součástí hlavního hřebene tvořící slovensko-polskou hranici, druhá je pak situována jižně od hlavního hřebene, přičemž na její vrchol, jenž se vypíná do výšky 1118 metrů, nevede žádná značená turistická trasa. Přístup právě na tuto horu si nyní popíšeme.

Popisované putování se nebude úplně vyhýbat značeným trasám. V první části túry totiž využijeme pro přístup na Javorinu žlutě značenou trasu z Nové Bystrice do lokality pod Brýzgalkou. Tato trasa patří k těm nověji vyznačeným, a proto ji ve starších mapách nemusíme nalézt.

Túru začneme v obci Nová Bystrica u zdejší základní školy, kde je turistický směrovník a také autobusová zastávka Nová Bystrica,ZŠ. Odtud se vydáme ve směru na Brýzgalku po chodníku podél silnice. Po pár metrech zahneme vpravo mezi domy a stále sledujíce značky projdeme zástavbou a pokračujeme dále polní cestou vzhůru. Po nějakém čase nepříliš silného stoupání projdeme jen krátce mezi stromy a posléze se ocitáme na polaně, na jejímž horním okraji je chata. Polanu přejdeme, chatu omineme zleva a chvíli jdeme vzrostlým lesem. O něco výše se pak terém začíná otevírat a okolo nás vidíme nově založené lesní porosty s velmi malými stromky, což umožňuje kvalitní výhledy do okolí. Tímto terénem stále stoupáme až do místa, kde se lesní cesta po které kráčíme, napojí na mnohem výraznější lesní cestu, vedoucí po vrstevnici. To už jsme v lokalitě pod Brýzgalkou, kde je i turistický směrovník. Žlutě značená pěší trasa zde končí. Zmíněnou výraznou lesní cestu jen přejdeme, do porostu nad ní totiž směřuje úzká lesní cesta, stoupající prudce vzhůru. Právě tu musíme využít k další chůzi. Cesta zprvu vede polootevřeným terénem a ohlédneme-li se za sebe, můžeme se pokochat krásným výhledem. Za krátký čas se vnoříme do vzrostlého lesa. Pokud se snažíme jít stále nahoru a severním směrem, nemůžeme jít špatně, tudíž riziko zabloudění je v této části neznačeného úseku malé. Nebude to trvat dlouho, a vzrostlý les vystřídá čerstvá mýtina. Pokud se v tomto místě budeme pozorně dívat napravo, uvidíme skrz les okraj polanky, jenž je ze všech stran obklopena lesem. Stojí za to přijít blíže, na polaně totiž stojí několik pěkných dřevěných staveb. Po stále stejné lesní cestě jdeme dále až na horní okraj zmíněné polanky, přičemž se musíme snažit jít tak, aby po naší levé straně byl zalesněný svah směřující vzhůru. To už jsme pod vrcholem Javoriny. Tady musíme najít v porostu místo, kde začíná pěšina vedoucí nahoru na vrchol Javoriny. Pěšina je velmi nevýrazná a evidentně málo chozená, čemuž se ostatně ani nemůžeme divit. Během stoupání je dobré si přesně zapamatovat, kudy jsme šli. Usnadní nám to návrat zpět z vrcholu. Vzhledem k nevýraznosti pěšiny, je totiž velké riziko že s ní nechtíc sejdeme. Stoupání není dlouhé, ale je poměrně prudké a překážky v podobě povalených dřevin pohyb zpomalují. Pokud stále stoupáme, nemůžeme dojít nikam jinam, než na samý vrchol. Je zde geodetický bod. Vrchol Javoriny bohužel neposkytuje výhled, jelikož je zde vzrostlý les. Nicméně asi 30 metrů východně je mýtina, kde je alespoň částečný, ale stále i tak dosti omezený výhled. Mýtina má totiž malou rozlohu a není v dostatečně prudkém svahu. Z Javoriny se vrátíme do obce Nová Bystrica stejnou cestou, kterou jsme sem přišli.

Komu Javorina nestačila, může si putování prodloužit a to tak, že sestoupí lesní pěšinou z vrcholu k hornímu okraji polanky a dále pokračuje severním směrem až ke státní hranici, kde je možné se napojit na nově vyznačenou trasu zvanou Beskydská zelená cesta, případně na klasickou značenou trasu vedoucí převážně přímo po hlavním hřebenu Kysuckých Beskyd. Od zmíněné polanky pod Javorinou vede severním směrem lesní cesta (se svahem vzhůru po pravé straně), která se ale v sedle mezi Javorinou a horou Bugaj mění jen v úzkou pěšinu vedoucí nejdříve hustým lesem, a těsně před hranicí procházející mýtinami.

Javorina - vrchol pod Brýzgalkou Bugaj - Javorina, sedlo
Na vrcholu Javoriny Pod Brýzgalkou sedlo mezi Bugajem
a Javorinou

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulky po Kysuckých Horách

© Jakub Kosek